Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Zezwolenie na organizację imprezy na wodzie

Zezwolenie na organizację imprezy na wodzie

 

podstawa prawna: § 1.23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

 

Procedura

 

Złożenie wniosku* wraz z następującym załącznikiem:

 

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za organizację imprezy na wodzie w wysokości 82 zł (płatne na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu). Dane konta: Gmina Wrocław, PKO Bank Polski S.A.,    nr konta: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

 

*wniosek powinien zawierać następujące dane: data rozpoczęcia i zakończenia planowanej imprezy, określenie odcinka drogi wodnej, na której ma się odbywać impreza ze wskazaniem punktu jej rozpoczęcia oraz punktu zakończenia oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie imprezy.

 

kontakt: mgr inż. Ewa Juszczyk, tel. 71 329 18 93 wewn. 25; zegluga@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław