Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Zezwolenie na jednorazową podróż statków

Zezwolenie na jednorazową podróż statku niezwiązaną z eksploatacją wydaje się w przypadku statku nie posiadającego świadectwa zdolności żeglugowej albo uproszczonego świadectwa zdolności

podstawa prawna: art. 34m ustawy o żegludze śródlądowej

 

Procedura

Złożenie wniosku* wraz z następującymi załącznikami:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż w wysokości 200 zł (płatne w na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000);
  • certyfikat szczelności kadłuba (w przypadku przewozu części kadłuba).

Dokonanie przeglądu statku przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Wystawienie zezwolenia.

 

*wniosek powinien zawierać następujące dane: nazwę i numer rejestracyjny statku, długość, szerokość, wysokość i zanurzenie statku, określenie drogi wodnej, po której ma się odbywać podróż ze wskazaniem punktu jej rozpoczęcia oraz punktu docelowego.

 


kontakt: mgr Krzysztof Bar, tel. 71 329 18 93 wewn. 27; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław