Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Zdolność zawodowa

Warunkiem prowadzenia działalności przewoźnika w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej jest posiadanie zaświadczenia o spełnianiu wymogu zdolności zawodowej przez armatora lub zatrudnienie przez niego osoby z takim dokumentem.

 

Wymóg zdolności zawodowej nie dotyczy osób, które dokunują przewozu ładunków:

  • na potrzeby własne;
  • statkami o ładowności do 200 t;
  • promami;
  • na wodach śródlądowych nie będących śródlądowymi drogami wodnymi.


Procedura

Złożenie wniosku  wraz z następującymi załącznikami:

 

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, w wysokości 17 zł (płatne na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895)

oraz

  • kopia dyplomu szkoły wyższej o specjalizacji transportowej

albo

  • kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły średniej o kierunku żegluga śródlądowa

albo

  • kopia patentu kapitana

albo

  • kopia zaświadczenia z kursu, obejmującego wiedzę z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, finansowego, pracy, podatkowego, ubezpieczeń, procedur celnych i granicznych, wymagań bezpieczeństwa żeglugi, standardów technicznych statków i technicznych aspektów działalności przewoźnika, standardów w warunkach środowiska wodnego oraz umów międzynarodowych regulujących ceny i warunki transportu

albo

  • udokumentowanie 2-letniej działalności przewozowej żegludze śródlądowej lub 2-letniego zatrudnienia przy prowadzeniu działalności transportowej.

Wystawienie zaświadczenia o spełnianiu wymogu zdolności zawodowej.


kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław