Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Zarządzenia wewnętrzne Urzędu

 Wybrane zarządzenia wewnętrzne dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej we Wrocławiu

lp

tytuł zarządzenia

numer zarządzenia

szczegóły

  regulaminu pracy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

  1/2002

 
   Wprowadzenie instrukcji wykonywania zadań inspekcyjnych w żegludze śródlądowej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu  4/2006  
 

 Wprowadzenia instrukcji udzielania zamówień publicznych przez  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 5/2006  
   Wprowadzenie instrukcji przydzielania i naliczania nagród półrocznych dla pracowników Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu  7/2006  
   Wprowadzenie instrukcji w sprawie wynagrodzeń, ich wzrostu i awansów w w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.    
 

 Zmiana godzin otwarcia Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

                                                                                            

 2/2007  
  Wprowadzenie regulaminu dotyczącego środków BHP w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu ze zmianami  8/2007  
    Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 9/2007  
  Wprowadzenie instrukcji archiwum zakładowego i archiwizacji akt Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 10/2007  
  Przyjmowanie od petentów skarg i wniosków 10/2008  
   Wprowadzenie instrukcji stałego dyżuru w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu  1/2009  
      Instrukcja wzoru i likwidacji legitymacji służbowych inspektorów oraz innych pracowników Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, przewodniczącego TKE oraz upoważnień dla służbowego środka komunikacji.  8/2009  
 

Wprowadzenie instrukcji naboru pracowników do pracy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

10/2009

 
   Wprowadzenie instrukcji przyjmowania wniosków i wydawania świadectw pomiarowych. 13/2009   
 

Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 16/2009  
  Wprowadzenia instrukcji w  sprawie służby przygotowawczej, ocen oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu     01/2010  
       
 

 

                                                                                            

 

                

 

            

       
       
       
       
       
      .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 

 

 

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl