Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Zakres działania

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, podobnie jak siedem innych tego typu terenowych organów rządowej administracji specjalnej dba o bezpieczeństwo żeglugi na akwenach śródlądowych.

Realizacja misji odbywa się przez realizację ustawowych norm dotyczących bezpieczeństwa żeglugi oraz działań organów administracji państwowej. Realizując te normy organ m.in.:

  1. wystawia zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej,
  2. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność żeglugową statków,
  3. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność statków do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  4. kontroluje dokumenty załóg, statków, stan dróg wodnych gwarantujące bezpieczeństwo żeglugi,
  5. pośrednio dba o poziom kwalifikacji załóg,
  6. wystawia zezwolenia na imprezy na wodzie mogące zakłócić ruch żeglugowy,
  7. wystawia zezwolenia na prace podwodne na drogach wodnych,
  8. pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli,
  9. należycie i wyczerpująco informuje,
  10. czuwa nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

 

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl