Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej

Procedura


Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • zezwolenie na odbycie jednorazowej podróży do miejsca wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

albo

  • kopia zaświadczenia z przeprowadzonej inspekcji technicznej

albo

  • kopia wniosku o zmiany we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej lub o wydanie jego duplikatu (jeśli został on złożony w innym Urzędzie Żeglugi Śródlądowej niż Urząd wystawiający wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej).

albo

  • kopia decyzji o odmowie wydania, przedłużenia lub o cofnięciu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej w przypadku, gdy armator statku odwołał się od tej decycji (jeśli decyzję wydał inny Urząd Żeglugi Śródlądowej niż Urząd wystawiający wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej)

albo

  • zezwolenie na przewóz specjalny (w przypadku scalonych materiałów pływających i obiektów pływających).

oraz

  • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł na kontonr: 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000.
  • protokół z przeprowadzenia inspekcji przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Wystawienie wspólnotowego tymczasowego swiadectwa zdolności żeglugowej.

 

kontakt: mgr Krzysztof Bar, tel. 71 329 18 93 wewn. 27; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław