Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie świadectw eksperta ADN do spraw przewozu gazów

Procedura

 

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • kopia świadectwa eksperta ADN,
  • kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN do spraw przewozu gazów,
  • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy, potwierdzający przepracowanie co najmniej jednego roku na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu gazów, w okresie 2 lat przed złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Wystawienie dokumentu na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel. / fax: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

1 % PIT dla Pawła Borowskiego  

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

 

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl