Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie świadectw motorzysty

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 

 • do wglądu dowód osobisty,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa w wysokości 25 zł (płatne na konto o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000) - w tytule przelewu wpisać: motorzysta oraz imię i nazwisko

oraz

 • wyciąg pływania obejmujący 12-miesięczną praktykę na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym lub dokument potwierdzający 18-miesięczną praktykę w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych,
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z Terenowej Komisji Egzaminacyjnej,

albo

 •  kopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej zasadniczej zawodowej o kierunku mechanicznym, elektrycznym lub eksploatacja maszyn (oryginał do wglądu),
 • wyciąg pływania potwierdzający 6-miesięczną praktykę na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym,
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z umiejętności praktycznych Terenowej Komisji Egzaminacyjnej,

albo

 • kopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa lub dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa,

albo

 • kopia patentu motorzysty wachtowego w żegludze morskiej,

albo

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia marynarza albo podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego.

Wystawienie dokumentu.


kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław