Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Wydawanie patentów kapitana kl. A

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 

  • podpisany fomularz personalizacji danych (wzór podpisu proszę złożyć w punkcie 7. i nie wypełniać pozostałych pozycji),
  • kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

  • wyciąg pływania, potwierdzający odbycie 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, z czego 24 miesięce jako sternik lub bosman,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie patentu w wysokości 50 zł (płatne na konto o nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000) - w tytule przelewu wpisać: patent kapitana A oraz imię i nazwisko.

 oraz

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • wyciąg pływania, potwierdzający co najmniej 1-miesięczną praktykę pływania na morskich wodach wewnętrznych, potwierdzony przez właściwy organ

albo

  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych (dyplom oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej lub stopień oficera Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej) oraz odbycie 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.

 

Wystawienie dokumentu.


kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 071 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel. / fax: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

1 % PIT dla Pawła Borowskiego  

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

 

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl