Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Informacje ogólne

Do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu jako organu administracji żeglugi śródlądowej w Polsce należy przeprowadzanie:

 • pomiaru statku;

 • inspekcji technicznej statku;

Zadania organu inspekcyjnego, tj. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, wykonuje powoływana i odwoływana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna.

 

W skład komisji inspekcyjnej wchodzą:

 • przewodniczący

 • ekspert - specjalista do spraw nautyki posiadającego patent żeglarski uprawniający do kierowania statkiem będący pracownikiem urzędu żeglugi śródlądowej

 • ekspert - specjalista do spraw budowy okrętów oraz budowy silników okrętowych w zakresie żeglugi śródlądowej

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu jako organ administracji żeglugi śródlądowej w Polsce przeprowadza:

 • pomiar statku;

 • inspekcję techniczą statku;

 

Zadania organu inspekcyjnego, tj. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, wykonuje powoływana i odwoływana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna.

 

W skład komisji inspekcyjnej wchodzą:

 • przewodniczący

 • ekspert - specjalista do spraw nautyki posiadającego patent żeglarski uprawniający do kierowania statkiem będący pracownikiem urzędu żeglugi śródlądowej

 • ekspert - specjalista do spraw budowy okrętów w zakresie żeglugi śródlądowej

 • ekspert - specjalista do spraw budowy silników okrętowych w zakresie żeglugi śródlądowej

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław