Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) zarządza się, co następuje:

 

§  3.  Ustala się następujący terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

(...)

2) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

a) śródlądowe drogi wodne:

rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do Śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław,

węzeł dróg wodnych we Wrocławiu,

Kanał Gliwicki,

Kanał Kędzierzyński,

rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),

Kanał Łączański,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

3) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

(...)

 

Więcej

 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław