Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Porozumienia Dyrektora Urzędu

Lp

tytuł porozumienia

szczegóły

 1  Porozumienie zawarte w dniu 22 lipca 2003r. pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu i Dyrektorem Urzedu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, w celu zapewnienia współdziałania, i którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowje (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 43 z późn. zm.) dotyczącego przeciwdziałania naruszeniom prawa pracy na jednostkach pływających po wodach śródlądowych na obszarze wojewódźtw dolnośląskiego i lubuskiego

Treść 1

 Treść 2

 2 Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie współdziałania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach wodnych i przywodnych województwa Dolnośląskiego

 Treść

 3 Porozumienie Prezesa Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie współpracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach wodnych i przywodnych województwa Dolnośląskiego  Treść
 4  Porozumienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2011 r. we Wrocławiu w sprawie współdziałania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach wodnych i przywodnych w ramach właściwości miejscowej urzędów.  Treść
 5  

Porozumienie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie współdziałania, współpracy i wymiany informacji zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych, przywodnych i nadgranicznych należących do właściwości miejscowych umawiających się organów w tym udzielania informacji na temat jednostek pływających zamierzających przekroczyć granicę państwową i kierowania ich do miejsca realizowanych czynności kontrolnych wykonywanych przez Straż Graniczną związanych z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej w porcie rzecznym przy Bulwarze Jana Pawła II w Krośnie Odrzańskim.

 Treść
Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław