Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Spotkanie MRO 2019

2018-07-12

W dniu 10.07.2018 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie dot. organizacji Międzynarodowego Roku Odry oraz podjęcia współpracy w ramach projektu Viadrus. W spotkaniu udział wzięli:


  • strona polska:Emilia Skupień – Politechnika Wrocławska, Wojciech Rędowicz – Politechnika Wrocławska, Iwona Marszał – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Jan Pyś, Aleksandra Ciapka, Ewa Juszczyk – Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,.

  • strona niemiecka: prof. Horst Linde Politechnika Berlin,Gerhard Ostwald OderVerain, Robert Radzimanowski IHK Frankfurt/O, Beatrice Richter IHK Frankfurt/O.

 

Głównym tematem spotkania była współpraca polsko-niemiecka w ramach Międzynarodowego Roku Odry. Dodatkowo z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej uczestnicy spotkania reprezentujący uczelnie wymienili się informacjami dotyczącymi przyszłej współpracy międzynarodowej w ramach projektu Viadrus. Przedstawiono ogólny zarys i kalendarium planowych wydarzeń, które odbędą się w Polsce. Strona niemiecka zaprezentowała projekt loga i poinformowała, że chętnie włączy się w obchody. W połowie sierpnia br. przedstawi swój projekt imprez, które miałby się odbyć w Niemczech w ramach obchodów MRO 2019. Następnie reprezentanci uczelni rozpoczęli dyskusję na temat. założeń projektu mającego na celu planowanie strategii dla rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze pn. Viadus. Według założeń liderem projektu powinna zostać Politechnika Wrocławska.


Wróć

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław