Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Spotkanie Branży Żeglugi Śródlądowej

2012-01-18

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Teraz Odra wystąpiło do przedstawicieli środowisk związanych z żeglugą śródlądową w Polsce, z propozycją spotkania. Celem spotkania miało się stać wspólne ustalenie strategii lobbingowej na rzecz poprawy stanu żeglugi śródlądowej w Polsce. Termin ustalono na 16. stycznia br.
Spotkanie odbyło się na Barce Tumskiej we Wrocławiu. Poza Dyrektorem Urzędu Żeglugi we Wrocławiu udział wzięli przedsiębiorcy, właściciele i dyrektorzy firm, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowych i rządowych; związani z żeglugą śródlądową.
W wyniku dyskusji ustalono, że należy wskazać kilka priorytetów, do których należy sukcesywnie dążyć poprzez działania lobbingowe.
Wśród wskazywanych celów powtarzały się:
1) zmiany w administrowaniu drogami wodnymi (brak rozdziału na różne ministerstwa) oraz branie przykładu z zarządzania i regulacji Łaby, której warunki hydrologiczne są zbliżone do Odry;
2) wymuszanie realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, tj. przywrócenie parametrów eksploatacyjnych zamieszczonych w rozporządzeniu i realizacja wszelkich nowych inwestycji jak dla klasy minimum IV; oraz niedopuszczenie do umieszczenia "gorszych" zapisów w nowej koncepcji;
3) wskazywanie źródeł finansowania w Unii Europejskiej, która wymusza zrównoważony rozwój transportu i zarazem nie udziela dofinansowania do inwestycji nie uwzględnionych w sieci TEN-T (minimum klasa IV);
4) naciskanie na upublicznienie opracowania Ecorys i powszechna dyskusja na temat jego wyników;
5) dążenie do poznania stanowiska nowego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat porozumienia AGN;
6) dalsze działania w ramach CETC.

Jako osoby wyznaczone do wybrania i sformułowania ostatecznych 3 najważniejszych celów i sposobu ich uzyskania wskazano panów: Stanisława Staniszewskiego, Piotra Dwojackiego, Zbigniewa Siedlarza i Henryka Połcika.

Następne spotkanie ustalono na dzień 27. lutego br.

Wróć

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław