Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Projekt ustawy Prawo Wodne w Sejmie

2017-04-27

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy Prawo wodne. Obecnie jest on opiniowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Przyjęcie nowego Prawa wodnego jest warunkiem wstępnym, by sięgnąć po fundusze europejskie m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe. Nowe przepisy mają w pełni wdrażać Ramową Dyrektywę Wodną, w tym art. 9 tejże dyrektywy, mówiący o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Opłatami za pobór wody mają zostać objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Nowe przepisy powołają też instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", która będzie odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą, a także za inwestycje. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przejmie odpowiedzialność za drogi wodne o znaczeniu transportowym. Będzie ono odpowiadało za inwestycje dotyczące żeglugi śródlądowej, m.in. utrzymanie śluz czy torów wodnych dla statków.


Projekt ustawy>>

Projekt rozporządzeń>>

Wróć

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław