Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

2017-11-22

     
     


Zgłoszenie głosu wsparcia dla

MIĘDZYNARODOWEGO

POROZUMIENIE NA RZECZ ODRY

Lista osób i organizacji wspierających Porozumienie poniżej

 

 

Erklärung zur internationalen Unterstützung

VEREINBARUNG FÜR DIE ODER

Liste der o.g. Vereinbarung für die Oder unterstützenden Personen und Organisationen/Verbände


Oznámení mezinárodní podpory

DEKLARACE K ODŘE

Seznam osob a organizací, které tuto dohodu podporují níže


 

  • Dokument pn. Porozumienia na Rzecz Odry podpisało w dniu 16.11. na międzynarodowej Konferenji na rzecz Odry zorganizowanej we Wrocławiu wiele różnych podmiotów z państw Nadodrza.
  • Das Dokument Vereinbarung für die Oder wurde auf der Internationalen Konferenz für die Oder durch viele verschiedene Akteure aus den Staaten in der Oderregion am 16.11.2017 in Wroclaw unterzeichnet.
  • Dokument zvaný Deklarace k Odře byl podepsán dne 16. listopadu na Mezinárodní konferenci o Odře, kterou zorganizovalo ve Vratislavi mnoho různých subjektů ze států ležících podél Odry.

 

Podpisy PL

Unterschriften

Podpisy CZ

 

  • Wszystkich, którzy pragną zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego Odry z uwzględnieniem jej wielofunkcyjności, rentownego transportu wodnego zapraszamy do zapoznania się z porozumieniem.
  • Diejenigen, die die nachhaltige Zivilisationsentwicklung der Oder inkl. Ihrer Multifunktionalität, effizienter Binnenschifffahrt befürworten, laden wir herzlich ein, sich mit Inhalt der Vereinbarung vertraut zu machen.
  • Všichni, kteří podporují udržitelný civilizační rozvoj podél Odry, s přihlédnutím k jeho multifunkčnosti, ziskové vodní dopravě, zveme k seznámení se s touto deklarací.

 

Treść porozumienia

Inhalt der Vereinbarung

Obsah deklarace

 

  • Zgodnie z treścią Porozumienia jest to dokument jawny i otwarty co oznacza, że jego wsparcie jest ciągle możliwe.
  • Der vorliegende Inhalt der Vereinbarung ist ein öffentliches und offenes Schriftstück , d.h. seine Unterstützung ist immer noch möglich
  • Podle podmínek Deklarace je to otevřený a veřejný dokument, což znamená, že jeho podpora je stále možná.

 

Zgłoszenie głosu wsparcia

Erklärung der Unterstützung

Oznámení podpory

 

                       Lista osób i organizacji wspierających Porozumienie
 

Nazwa

Organizacji/Instytucji

Imię i nazwisko

Przedstawiciela

 1.
OŚRODEK KSZTAŁCENIE MARYNARZY STER
Henryk Pierchała
 2.
DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA
dr Zbigniew Sebastian
3.
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE 
CIVITAS CHRYSTIANA
inż. Teresa Więckiewicz 
4.
Rada Miejska Wrocławia
Radny Piotr Maryński
5.
Urząd Żeglugi Śródlądowej 
w Kędzierzynie Koźlu
dyr. Mariusz Przybylski
6.
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
dyr. Stanisław Wójcik
7.
Urząd Żeglugi Sródlądowej w Warszawie
dyr. Maciej Gromek
8.
Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza 
Małej i Górnej Wisły "Wisła Łączy"
Prezes Jakub Stonawski
9.
AZS Politechnika Wroclawska
Marian Pawlak
10.
Gmina Jemielno
Ryszard Czerw
11.
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Kulturalne
 Polanica we Wrocławiu
Prezes Waldemar Wójcik
12.
Stowarzyszenie Marin Odrzańskich
Krzysztof Kulwicki
13.
P.W. "ATUT" s.c. Stocznia Januszkowice
Dominik Kurek
14.
Polski Klaster Morski
Marek Grzybowski
15.
Ratownicwo Wodne Sława
Robert Wagner
16.
Osoba prywatna
Irena Imiela
17.
Osoba prywatna
Miron Mironowicz
18.
Krajowa Izba Gospodarcza
Barbara Kosicka
19.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż.
Stanisław Czaban
20.
Uniwersytet Wrocławski
prof. zw dr hab. Stanisław Staśko
20.
Osoba prywatna
Marek Madura
21.
Osoba prywatna
Jacek Kozior
22.
Żegluga Rzeczna Odrzańska "Żetka"
kpt. Mirosław Wiktorski 
23.
členem představenstva spolku Posejdon
Josef Tobola
24.
PWR Wydział Mechaniczny
dr inż. Czesław Kolanek
25.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż.
Jerzy Sobota
26.
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Rozwoju Żeglarstwa
Janusz Pełka
27.
Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy
Regionalnej WRO-EURO
Krzysztof Ryszard Rządkowski
28.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Tadeusz Donocik
29.
Komitet Gospodarki Wodnej Krajowej
 Izby Gospodarczej
Jerzy Swatoń
30.
Gmina Pęcław
Wójt Gminy Artur Jurkowski
31.
Gmina Szlichtyngowa
Z-ca Burmistrza Andrzej Bielawski
32.
Związek Miast Nadwiślańskich
Tomasz Sowiński


 

 

 

 

Wróć

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław