Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Materiały informacyjne

2017-12-06

 Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi śródlądowych dróg wodnych w Polsce.


Link do materiałów dotyczących dróg wodnych:

https://www.gov.pl/gospodarkamorska/publikacje-i-materialy-informacyjne

  • Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” stanowiła podstawę dla przygotowania „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, przyjętych Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 14.06.2016 r. (M.P. z 2016 r., poz.711).

  • Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym” zawiera informacje o śluzach żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się ze śródlądową drogą wodną (m.in. o mostach i  rurociągach), portach śródlądowych, przystaniach, nabrzeżach przeładunkowych oraz miejscach limitujących głębokości tranzytowe.

  • Europejskie Porozumienie w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN)”


Wyniki modelowania Odry do ujścia Nysy Łużyckiej. Jest możliwość zgłaszania uwag przez zainteresowane samorządy. Szczegóły pod linkiem:

https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/program-rozwoju-odra/

Wróć

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl