Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

I Kongres Żeglugi Śródlądowej

2018-09-21

Wydarzenie było okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto uczestnikom Kongresu zostały przedstawione szczegóły dotyczące planowanych inwestycji w tym budowy kanału Dunaj-Odra-Łaba. W wydarzeniu wziął udział m.in. Pan Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność modernizowania dróg wodnych w Polsce. Wyraził również nadzieję, że już za dwa lata, dzięki prowadzonym pracom przy modernizacji istniejących i budowie nowych urządzeń hydrotechnicznych, na Odrze pojawią się barki, które przywrócą rzece funkcje szlaku transportowego. W Kongresie wziął udział również Pan Przemysła Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który poinformował, że został ogłoszony przetarg na budowę stopni wodnych w Lubiążu i Ścinawie.

Kongres miał na celu:

  • rozwinięcie debaty na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskich rzek,

  • zainteresowanie sektora biznesu transportem wodnym śródlądowym,

  • pokazanie perspektyw rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

 

Więcej>>

 

Wróć

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław